Algemene Voorwaarden

1. Definities

  1. v.v. SVI: voetbalvereniging SVI, de begunstigde voor de opbrengst van de v.v. SVI Dienstenveiling. v.v. SVI is gevestigd op het volgende adres: IJsselcentraleweg 9, 8014 BK Zwolle en bereikbaar onder telefoonnummer 038 – 465 00 37 en via email adres info@vvsvi.nl.
  2. Dienstenveiling: een veiling van diensten die in het najaar van 2022 plaats vindt. Aanbieders bieden vrijblijvend diensten aan die door aanwezigen op de dienstenveiling per opbod gekocht kunnen worden.
  3. Diensten aanbieder, of aanbieder: een lid, familie of vriend van een lid, mogelijke sponsor of omwonende die een dienst aanbiedt.
  4. Koper: de aanwezige die tijdens de dienstenveiling het hoogste bod uitbrengt op een kavel.
  5. Kavel: een dienst die wordt aangeboden door een aanbieder. Voorbeelden van diensten die kunnen worden aangeboden zijn vermeld op Over de dienstenveiling.

2. Bieden

  1. Er kan slechts worden geboden op de kavels afzonderlijk, zonder enig voorbehoud en zonder voorwaarden.
  2. Voor zover niet anders is aangegeven dienen de biedingen te geschieden in één bedrag voor iedere kavel, derhalve niet per gewicht of hoeveelheid. Er kan alleen worden geboden in hele euro’s.
  3. Een bieding kan uitsluitend ter plekke op de avond van de dienstenveiling worden gedaan.

Totstandkoming Overeenkomst

beschrijven overeenkomst (briefjes)

Verplichtingen Koper

Verplichtingen Aanbieders

Diversen